วันพุธที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2557


เทคโนโลยีกับการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
 
        ในปัจจุบันนี้เว็บไซต์สื่อทางสังคม (Social Media) เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้ผู้คนจากทั่วทุกมุมของโลกสามารถเชื่อมโยงถึงกันได้อย่างสะดวกเพื่อการดำเนินกิจกรรมทางออนไลน์ร่วมกันกับเครือข่ายสังคมของตนเอง ปรากฎการณ์เช่นนี้ได้ส่งผลให้ผู้คนเกิดความกระตือรือร้นที่จะทำงานด้วยการร่วมมือกับผู้อื่นมากขึ้นโดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชน ซึ่งเป็นโอกาสในการสร้างทักษะที่สำคัญอย่างหนึ่งของการศึกษาแห่งศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็นการออกแบบวัฒนธรรมการเรียนการสอนที่ให้อำนาจแก่ผู้เรียนเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางผ่านปรัชญาของการ สอนน้อย แต่เรียนรู้ให้มาก กล่าวคือ การที่ครูเป็นโค้ชหรือเป็นผู้อำนวยการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนอันทำให้ผู้เรียนเกิดทักษะของการใฝ่รู้และสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
       อย่างไรก็ตามจุดผลิกผันทางการศึกษาในครั้งนี้ของประเทศไทย จะเกิดขึ้นไม่ได้หากขาดเทคโนโลยีสารสนเทศทางการเรียนรู้ที่ทรงประสิทธิภาพและใช้งานได้ง่ายและสะดวก ห้องเรียนออนไลน์จะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่เปรียบเสมือน นาวาปัญญา หรือเรือข้ามฟากที่จะนำพาเยาวชนไทยค่อยๆ ก้าวข้ามผ่านระบบการศึกษาในศตวรรษที่ 20 ไปยังศตวรรษที่ 21 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย ห้องเรียนออนไลน์ (Learning Management Syste) ที่พัฒนาขึ้นจากบริการของ Google Sites ที่สามารถรองรับรูปแบบจัดการการศึกษาของไทยและมุ่งส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
          ผู้สอนสามารถออกแบบการเรียนการสอนที่มีความยืดหยุ่นและใช้สื่อเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนได้อย่างสะดวก เนื่องจากสามารถใช้งานได้ง่าย เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาเพียงแค่มีคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต อีกทั้งผู้ใช้ไม่ต้องติดตั้งและดูแลเว็บไซต์และเครื่องแม่ข่ายเอง  คงปฏิเสธไม่ได้ว่ากลุ่มคนในวัยเรียนเป็นผู้ใช้งานโลกออนไลน์มากที่สุดกลุ่มหนึ่ง และในช่วงปีที่ผ่านมานี้เองที่เหล่าอาจารย์ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงสถาบันการศึกษาเองก็หาทางใช้ประโยชน์จากโลกสังคมออนไลน์ในการเรียนการสอนมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด เช่น การสั่งการบ้าน วิจารณ์งาน ก็ทำได้สะดวกรวดเร็ว เอกสารการสอนก็สามารถเลือกดาวน์โหลดได้เลย
       ในปัจจุบัน โลกของอินเทอร์เน็ตกลายเป็น Distance Learning คงต้องขอบคุณสังคมออนไลน์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น YouTube ที่ทำให้เราสามารถถ่ายทอดการเรียนการสอนผ่านอินเตอร์เน็ทแบบง่ายๆ เพียงแค่มีกล้อง Web Cam  หากจะกล่าวว่า อินเทอร์เน็ต เป็น Ocean of Content หรือ เป็นมหาสมุทรของแหล่งข้อมูลคงไม่ผิด แต่ด้วยความที่มหาสมุทรแห่งนี้กว้างใหญ่และลึกขึ้นทุกวันๆ การจะค้นหาให้เจอข้อมูลที่ดีที่เหมาะสมก็ยากขึ้นด้วย สังคมออนไลน์จะมีส่วนช่วยในเรื่องการกรองข้อมูลเบื้องต้นให้เรา การค้นหาข้อมูลทำงานด้วยอินเตอร์เน็ต อย่าลืมให้เครดิตที่มาของแหล่งข้อมูล การ "คัดลอก" แล้ว "ตัดแปะ" ไม่ใช่วิธีการทำงานส่งครูที่ถูกต้องที่ควรให้คำแนะนำในส่วนนี้กับเด็กๆ เพื่อให้เขารู้จักการให้เกียรติเจ้าของผลงาน และรู้จักมารยาททางสังคมอีกทางหนึ่งด้วย
  ติดตามวิธีการสร้างห้องเรียนออนไลน์ได้ในวารสารฉบับต่อไปค่ะ

ธรารัตน์  เย็นใจราษฎร์
ศึกษานิเทศก์ สพป.กพ.2


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น