วันพุธที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2557

การใช้ Google apps Education เพื่อการสอน

วันนี้ได้เข้ารับการอบรมศึกษานิเทศก์ หลักสูตรไอซีทีเพื่อพัฒนาการนิเทศ ระหว่างวันที่ 24-26 มิ.ย.2557  ณ  โรงแรมแกรนด์ทาวเวอร์อินน์ ได้รับความรู้จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมากมาย โดยเฉพาะมีโอกาสได้รับฟังแนวคิดการใช้ Google Apps Education จากผู้จัดการโครงการของ Google ตัวจริงเสียงจริง ต่อไปก็ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละท่านจะนำความรู้ไปสานต่อในเขตพื้นที่ได้มาน้อยเพียงใด


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น