วันพุธที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2557

อาหารกลางวันกับความหวังของเด็ก...ผู้ยากไร้..


                       คงมีเหตุการณ์ที่ท่านศึกษานิเทศก์ทุกท่านประสบพบเจอเมื่อตัวเราหรือคณะนิเทศก์ออกเยี่ยมโรงเรียน  ตอนเที่ยงของทุกวันเราจะพบนักเรียนทานอาหาร โรงเรียนจะจัดอาหารกลางวันให้กับนักเรียนบางโรงเรียนก็ต้องอาศัยนักเรียนในการเตรียมอาหารกลางวัน นักเรียนน้อยงบประมาณก็น้อย
เป็นไปตามจำนวนของนักเรียน การจัดอาหารกลางวันให้กับเด็กในโรงเรียน  โรงเรียนจัดให้ได้แค่อาหาร
เท่านั้น นักเรียนจะต้องเตรียมข้าวมาจากบ้าน...เด็กส่วนใหญ่่จะห่อข้าวมาจากบ้านความหวังของเขาคืออาหารที่คุณครูเตรียมให้เขาในวันนี้..แต่เราเคยสังเกตบ้างไหมว่า..ยังมีเด็กนักเรียนอีกกลุ่มหนึ่งที่เป็นชนกลุ่มน้อยที่คอยความหวังอาหารหลางวันจากโรงเรียน..ในเมื่อที่บ้านของเขาน้ัน  ยามเช้าเขาอาจจะไม่ได้ทานอาหารมาจากบ้าน..ด้วยสภาพที่แตกต่างกันของครอบครัว...ความสมบูรณ์ของครอบครัว..บางคน
ขาดพ่อแม่ที่ดูแลต้องอยู่กับตายาย..เคยพบนักเรียนที่ไม่มีพ่อแม่ต้องอยู่กันระหว่างพี่น้อง..อนาคตแทบ
มองไม่เห็น...ฝากโรงเรียนฝากคุณครูให้ช่วยกันดูแล...อย่างน้อยก็ยังมีความหวังที่โรงเรียน...ความหวังที่จะได้อิ่มท้องสักมื้อกับ...อาหารกลางวันของโรงเรียนนั้นเอง...

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น