วันพุธที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2557

ประวัติส่วนตัว


          ประวัติส่วนตัว  นายธวัชชัย  นวลศรี
เกิดวันเสาร์ที่  ๑๖  กุมภาพันธ์  ๒๕๑๗
ปัจจุบันอายุ  ๔๐  ปี
ภูมิลำเนา  บ้านเลขที่  ๑๐๐/๒  หมู่ ๑ ต.ท่าไห  อ.เขื่องใน  จ.อุบลราชธานี
ที่อยู่ปัจจุบัน ๓/๓  ถนนสถิตย์นิมานการ ต.พิบูล  อ.พิบูลฯ จ.อุบลราชธานี
การศึกษา  
  ปี ๒๕๔๐  จบปริญญาตรี  จากสถาบันราชภัฎอุบลราชธานี วิชาเอก  วิทยาศาสตร์ทั่วไป
  ปี ๒๕๔๗  จบปริญญาโท  จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม   สาขาวิชา  การบริหารการศึกษา  

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น